Welkom op de website van de

STICHTING HONGAARSE FEDERATIE
IN NEDERLAND

is de overkoepelende organistie van ‘Hongaarse’ organisaties in Nederland, waaronder de kerken. De naam in het Hongaars luidt: Hollandiai Magyar Szövetség. Opgericht in 1957 door de Hungária Klub Amsterdam 1929 en de Vereniging Mikes Kelemen Kör in Nederland.

De federatie geeft éénmaal per jaar de Mededelingen van de Hongaarse Federatie in Nederland uit. Twee- driemaal per maand verschijnt de internet nieuwsbrief „Hírlevél”.

De Federatie organiseert jaarlijks bijeenkomsten ter gelegenheid van Hongaarse nationale feestdagen, t.w. 15 maart, 20 augustus, en 23 october, zie verder "NATIONALE FEESTDAGEN".

ONZE GEGEVENS

  • Postadres: P.O. Box 178, 3500 AD Utrecht
  • E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com
  • Vestigingsplaats: Amszterdam
  • Registratie: Handelsregister Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nr. 41199636
  • Oprichtingsjaar: 1957
  • Officiele taal: hongaars en nederlands
  • Oprichter organisaties: Amszterdami Hungária Klub 1929 en Hollandiai Mikes Kelemen Kör

De Federatie heeft geen inkomsten. We functioneren op basis van vrijwilligerswerk en schenkingen.
Wij bedanken u als u ons wilt ondersteunen met een schenking.
IBAN bankrekeningnummer: NL81 INGB 0002304058
Penningmeester, Hongaarse Federatie

ONS BESTUUR

Voorzitter: Ir. Á. Urbán
Vice-voorzitter: Mw. Zs. Hoeks-Györky
Eerste secretaris: Mr. M.I. Tóth
Tweede secretaris: Drs. G. Landman
Penningmeester: Mw. I. Paál

 

Dr. Tóth Miklós (eerste secretaris), Paál Ildikó Zsuzsanna (penningmeester), Urbán Ákos (voorzitter), Hoeks-Györky Zsuzsa (vice-voorzitter), Drs. Gábor Landman (tweede secretaris)

SPECIALE AANGELEGENHEDEN

Europees Burgerinitiatief – Gelijkheid van de regio’s

“Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en de duurzaamheid van de regionale culturen” Voor het slagen van de petitie zijn uit Nederland nog 18 000 steunbetuigingen dringend nodig! Steun en onderteken: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative Voor het slagen van de petitie zijn uit zeven EU landen minstens één miljoen (1.000.000)  handtekeningen nodig. De één miljoen handtekeningen is bereikt, […]

Tovább olvasom

Herdenking 60ste jubileum Hongaarse Revolutie en Vrijheidstrijd 1956

De herdenking van het 60-ste jubileum van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag was mooi en waardig. Deze dag – de dag van het uitbreken van de revolutie in 1956- zal ongetwijfeld voor een ieder, die daaraan heeft deelgenomen, onvergetelijk blijven. Met naar schatting 600 man […]

Tovább olvasom