Europees Burgerinitiatief – Gelijkheid van de regio’s

“Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en de duurzaamheid van de regionale culturen”

Voor het slagen van de petitie zijn uit Nederland nog 18 000 steunbetuigingen dringend nodig!
Steun en onderteken: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

Voor het slagen van de petitie zijn uit zeven EU landen minstens één miljoen (1.000.000)  handtekeningen nodig. De één miljoen handtekeningen is bereikt, maar niet uit zeven EU landen.    Uit Nederland zijn nog ruim 18.000 steunbetuigingen/handtekeningen nodig; uiterlijk tot 7 november 2020!

Steun en onderteken dit Europees burgerinitiatief en deel aub dit bericht om ook anderen uit te nodigen mee te doen!

In het cohesiebeleid van de EU moet bijzondere aandacht worden besteed aan regio’s met andere kenmerken op nationaal, etnisch, cultureel, religieus of taalgebied dan de omliggende regio’s

Belangrijkste doelen hiervan:

Voor dergelijke regio’s, waaronder geografische gebieden zonder bestuurlijke bevoegdheden (o.a. betreft het, regio’s in Roemenië en Slovakije met Hongaarse minderheden), moet economische achterstand worden voorkomen, moet duurzame ontwikkeling worden ondersteund en moeten de voorwaarden voor economische, sociale en territoriale samenhang worden gewaarborgd en dit alles op een zodanige manier dat hun eigenheid intact blijft. Daarom moeten die regio’s gelijke toegang tot de verschillende EU-fondsen krijgen en moeten hun eigenheid en economische ontwikkeling worden gewaarborgd, zodat de EU zich duurzaam kan ontwikkelen en haar culturele diversiteit kan behouden.

Steun aub dit Europees burgerinitiatief vandaag nog!

Aanbevolen door de Stichting Hongaarse Federatie in Nederland

 

Posted in Holland bejegyzes.