Magyar Diaszpóra Tanács XII. ülésének zárónyilatkozata

A Magyar Diaszpóra Tanács 2023. november 16-i XII. ülésén tagszervezetei a következő zárónyilatkozatot fogadják el:

Egyetértenek abban, hogy a magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke. Szolidaritásukat fejezik ki kárpátaljai nemzettársaink iránt. Támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a magyar nemzet békéje és a magyar családok biztonsága védelmében tett törekvéseit.

Örömüknek adnak hangot, hogy 2022-től újraindult a Kőrösi Csoma Sándor Program az északi félteke, majd 2023-tól a déli félteke országaiban is. Bíznak abban, hogy az ösztöndíjasok személyes jelenléte és szakmai segítsége által a diaszpóra magyarsága szervezeti élete tovább erősödik.

Üdvözlik a Nemzeti Virtuális Tér létrejöttét, valamint a diaszpórából hazatérőket segítő Hazaváró Programot, amely egyablakos ügyintézéssel segíti az adminisztratív lépéseket.

Köszönetüket fejezik ki a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója keretében, valamint a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával megvalósuló hatékony és innovatív együttműködésért, amely folyamatosan új elemekkel segíti a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák pedagógusainak munkáját. Elismerésüket fejezik ki a hétvégi magyar iskolákban zajló folyamatos és színvonalas szakmai munkáért. Örömmel vesznek részt a Pécsi Tudományegyetem Diaszpóra Hálózat Projektjében. Üdvözlik az utóbbi években megalakult új iskolákat, a létrejött új online tan- és módszertani anyagokat.

Üdvözlik a 2021-ben indult Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működését.

A továbbiakban is fontosnak tartják a magyar diaszpóraszervezetekben aktív szerepet vállaló felnőtt fiatalok identitásának és egymás közti kapcsolatainak erősítését. Üdvözlik az Európai Magyar Ifjúsági Tanács működését.

Támogatják a diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok közötti kapcsolatok elmélyítését és Magyarország kiemelt értékeinek megismerését szolgáló Diákok Határok Nélkül és a ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program folytatását.

Reményüket fejezik ki, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által szervezett Diaszpóra Iskolatábor programja folytatódhat a magyar kormány támogatásával. A továbbiakban is kiemelten fontosnak tartják az egyházaknak az ifjúság nevelésében és a közösségek megtartásában végzett szolgálatát.

Üdvözlik a Rákóczi Szövetség szervezésében létrejövő, a diaszpórából résztvevő fiatalok táboroztatását.

A magyar nemzeti intézményrendszer megerősítése mellett az elmúlt 13 év nemzetpolitikájának egyik legfontosabb eredménye, hogy az élet minden területén erős közösségek jöttek létre az oktatás, a kultúra, a gazdaság, az egyház, a média és a sport területén. A felépített intézményi és közösségi hálózatok további erősítése mellett, ezeknek a közösségeknek az együttműködését segítve és támogatva javasolják, hogy 2024 az együttműködő nemzet éve legyen a nemzetpolitikában.

Megköszönik a Magyar Kormány kiszámítható és folyamatos támogatását.

Budapest, 2023. november 16.

A Hollandiai Magyar Szövetséget az ülésen Urbán Ákos elnök képviselte.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Magyar Diaszpóra Tanács ülésén bemutatott beszámolóját ezen a linken találja meg az olvasó.

Posted in Hírek, Kiemelt hírek.