Hollandia magyarsága kegyelettel emlékezik Tóth Miklós életművére

Nagy idők nagy tanúja volt dr. Tóth Miklós, akit Isten hosszú élettel ajándékozott meg.

Szekszárd, 1925. augusztus 6. – Hága, 2022. július 20.

A nyugat-európai, különösen pedig a hollandiai magyarok kulturális illetve egyházi életének elkötelezett szervezője volt, amely szolgálathoz a jogi, teológiai és filozófiai műveltsége predestinálta. Sorstársainak és a reá bízottaknak a védelmében példát mutatott, megtette amit megtehetett. Sokrétű munkásságának az értékelése hosszú fejezetet érdemel a közelmúlt holland-magyar kapcsolatainak történetében.
A Hollandiai Magyar Szövetség, a Hollandiai Mikes Kelemen Kör és a Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozó Szolgálat egyik alapítójaként vezető tisztségben pásztorolta és képviselte a népe ügyét, egészen a közelmúltig.

Soli Deo Gloria

Folyó év augusztus 28-án Hágában, (Szent Család templom – Heilige Familiekerk, Kamperfoelieplein 29, 2563 HX Den Haag) 13:00 órakor kezdődő ökumenikus istentisztelet keretében adunk hálát Tóth Miklós életéért.

Emléke legyen áldott!

~~ A Hollandia Magyar Szövetség vezetősége ~~


Alábbiakban közöljük a család holland nyelvű gyászjelentését és annak magyar fordítását.

 

Posted in Hírek.