Line_new

Események

Az ​1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója

Köszönt?

 

2017. október 29-én vasárnap, a vianeni Magyar Otthonban, 14:30-tól, megemlékeztünk az 1956-os MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC-ról.

Urbán Ákos nyitóbeszédét követően

Hoeks-Györky Zsuzsa, az Amszterdami Hungária Klub titkára, tartott ünnepi beszédet.​ Majd elszavalta Márai Sándor, Mennyből az angyal című versét.

ünnepi beszéd

Az összejövetel második részében a Hollandiai Mikes Kelemen Kör keretében

Matuska Márton előadását hallgattuk meg,

REJTETT VESZTŐHELYEK ÉS TÖMEGSÍROK VIDÉKE

-Magyar jelleg törlése Tito Jugoszláviájában címmel.

Matuska Márton

Matuska Márton Újvidéken élő történész. Előadása témáját így írja körül: „Azt gondolom, hogy átfogó képet kell adnom a Délvidéken lezajlott magyarellenes atrocitásokról. A magyarok tömeges legyilkolásának, az ennek nyomán támadt tömegsíroknak a helye jórészt ma is jelöletlen, ismeretlen, vagy pedig sikerült a tetteseknek nyomtalanul eltüntetniük őket. Előadásomat arra építem, hogy a vérengzés központi irányítással lett levezetve, később pedig államérdek volt az egészet nem megtörténtként kezelni.”

Az előadást követően mindenki feltehette kérdéseit és megoszthatta saját tapasztalatait, véleményét a hallottakról.

Kérdés

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. 10. 22. Első magyar református istentisztelet Zwolléban

Zwolle Református Istentisztelet

2017. október 22-én a REFO-500 jegyében, tartotta meg első istentiszteletét a református közösség Zwolléban, Dr. Hermán M. János nyugalmazott református lelkipásztor vezetésével.

Az istentisztelet során Astrid Krause és Daniel Hermán Mostert közös énekét és Dr. Robert Helder orgonajátékát hallgathatták meg a hívek. Megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharcról Drs. Pascal Huiting közreműködésével, aki egy Mindszenty József bíboroshoz köthető hollandiai emléket osztott meg az egybegyűltekkel.

Az első zwollei magyar istentiszteleten hatvanhárman vettek részt, közöttük Éles Ferenc István melegföldvári lelkipásztor az Erdélyi Egyházkerületből, aki postacademiai tanulmányokat folytat Kampenben, és aki a bibliaolvasásokat végezte. A prédikáció a Római levél első fejezetének 16-17 versére épített ökuménikus jellegű magyarázatot volt arról, hogy az igaz embernek ma is hitből kell élnie és senki se szégyelje a Krisztus evangéliumát. A hírdetések tartalmazták a következő  istentiszteletek időpontját, november 26 és december 24 dátummal, a helyszín pedig ugyancsak a zwollei lutheránus templom, ahol 15 órakor kezdődnek a szolgálatok

Ezt követően baráti hangulatú szeretetvendégséget tartott a gyülekezet.

Zwolle

Szeretetvendégség

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. 09. 24. Mikes Kelemen Kör –  Magyar független szellemi fórum Hollandiában

Az 1951-ben alapított kulturális egyesület összejöveteleit hagyományosan Vianenben, a Magyar Otthonban tartja havi rendszerességgel.

Céljuk “a külföldi magyarság diaszpórájába ágyazva szolgálni a magyar művelődés szellemét.” Ehhez mérten, aktuális társadalmi és kulturális témájú előadásokat hallgathatnak és vitathatnak meg az érdeklődők minden alkalommal.

Legutóbb, szeptember 24-én, IRÁSTUDATLAN EURÓPÁN KÍVÜLI BEVÁNDORLÓK POLGÁROSÍTÁSA HOLLANDIÁBAN címmel tartott előadást a Mikes Kelemen Kör tagja, Kónya Ilona.

Az európiai migrációs válság létrejöttéről és ennek hollandiai vonatkozásáról beszélt, valamint a bevándorlók integrációját segítő, ‘polgárosítási’ folyamat nehézségeiről, kihívásairól és ennek egyik kiemelt fontosságú kérdéséről az analfabéta-oktatásról. Előadásába beépítette a saját tapasztalatait és országos statisztikákat egyaránt. Az objektív és tényszerű adatokon alapuló beszámoló és az ehhez szorosan kapcsolódó témakörök számos kérdést generáltak a hallgatóságban, ezek megvitatására, a különféle nézőpontok ütköztetésére már az előadás alatt is volt lehetőség. A fórum sikerességét, Kónya Ilona felkészültsége mellett, az is segítette, hogy a program a hallgatóság aktív közreműködésével zajlott elejétől a végéig.

Köszönet a fotókért Baranyai Andrénak! 

Mikes Kelemen Kör

Mikes Kelemen Kör

Mikes